Pedon ka mahatva

Through this blog I wish to spread the teachings, the Principles, the beliefs and the philosophies of Jainism.

Pedon ka mahatva

Human contributions

Whitney Clayton dwara Sattar ki Adhyakshta ke Audio Band Karo Priye bhaaiyon aur bahanon, hum aaj raat yahan upasthit Pedon ka mahatva kyunki hum Badadin aur Badadin ke avsar se pyaar karte hai. Kya koi cheez Badadin ke sangeet se zyaada sundar hai, parivaar aur doston ka ikattha hona, muskuraate hue chehre, aur bachchon ka khilkhilaana?

Badadin ka ek divye gun hai parivaaron, doston, aur samaajon ko saath laane ka. Hum uphaar lene dene aur ek badhiya chutti waale bhojan ka anand lene ki aasha karte hai. Aur iske baad … bhale hi Badadin se kuch bhi dhan na praapt ho, mai vishwaas karta hoon ki isse achcha laga hai, aur achcha hi lagtarahega hamesha; aur mai kehta hoon, Parmeshwar ka ashish ho!

Ek pita ke bhumika mein, aur ab ek Pedon ka mahatva ki bhumika mein, mujhe apne bachchon ko, aur ab unke bachchon ko dekh kar Badadin ke chamatkaar ki yaad aayi hai, Uddhaarkarta ka janam manane ka aur ek dusre ke sath ka anand lene ka jab hamara parivaar saath milta hai.

Mujhe yakeen hai aapne dekha hoga, jaise maine bhi dekha hai, us khushi aur naadaani ko jisse bachche asha karte hai is khaas chutti ka anand lene ke liye. Unki khushi dekhkar hamein beete hue Badadin ki khushi yaad aate hai.

Translate pedon ka mahatva in Hindi with examples

Mai Los Angeles mein pala bada hua, jahan hamara ghar orange ke pedo se ghira tha. Har Badadin par ek shaam, mere maata-pita parivaar, doston, aur padosiyon ko Badadin ke geet gaane aur pakwaan ka maza lene ke liye hamare ghar bulaya jaata tha.

Yeh hamara ek badhiya parampara tha, aur sangeet to ghanton tak jaari rehta tha. Hum bachchein jitne der chaahe geet gaate the, aur phir hum chupke se orange pedon ke niche khelne chale jaate the.

Meri patni, Kathy, aur maine bhi apna parivaar Dakshin California mein paala tha, jo samudri tat ke kareeb tha. Wahan Badadin ke samay hawa mein jhulte nariyal ke ped dikhte the.

Trees | पेड़ों का महत्व | Webdunia Hindi

Har saal hamare bachche harbour mein vaarshik naao ke jalus ko dekhne ki aasha karte the. Hum ashcharye se dekhte the jab kayi sundar naao, sabhi rang ke chamchamaate raushni ke saath, harbor ka daor lagate the.

Har saal, jab hum Ebenezer Scrooge ke parivartan ko ek beraham tyaagi se ek khushaal padosi hone ka jo Badadin ki anand se bhara hai dekhte hai, hum apne andar ke Scrooge se chutkaara paana chahate hai.

Hum chahate hai ki hum apne jiwan mein thoda behtar karein Uddhaarkarta ke uddharan apnaye sabhi ko dayaluta de kar. Badadin ke avsar ke badlaao laane waali aatma Ishu Maseeh ke mukti dene waali shakti se aati hai jiwanon ko behtar banane ke liye.

Do hazaar saal se upar ho gaye Bethlehem mein is kahani ko ghate Parmeshwar ke Putra ke janam ka jo Luke ke pustak mein likha hai: Magar swargdut ka sandesh tha darne ki koi baat nahin hai. Woh ek chamatkaar batlaane aaya tha, itne dino se ichcha ki gayi susamachaar batlane, ki manushye ka mukti shuru ho gaya tha.

Usse pehle ya baad mein itni badhiya khushi kisi sandesh-waahak ne nahin di thi. Pita ke Eklaute ne Apna Maransheel yaatra shuru kar diya tha: Hum sab apne jiwan mein ayse pal dekhte hai jab woh badhiya khushi jo swargdut ne vaada kiya tha dhundhla aur dur lagta hai.

Hum sab jiwan ka dukh aur takleefon se jude hai—beemaari, nakaamyaabi, musibatein, niraasha, aur ant mein, mrityu.

Pedon ka mahatva

Jabki kayi log shareerik suraksha mein jeene ka ashish paate hai, dusre log aaj woh nahin mehsoos karte. Kaiyon ko jiwan ke zarooraton ko pura karne mein bahut kathinaai hoti hai aur usse shaaririk aur bhauk takleefe uthani padti hai.

Aur tab bhi, bajae jiwan ke kathinaai ke, Prabhu ka sandesh aaj bhi hamare liye wohi hai jo gadadiyo ke liye tha do hazaar saal pehle: Kya woh yeh bhi kehna chahata tha ki Uddhaarkarta ki vajah se, dar kabhi vijayi nahin hoga?

Sabse mahaan uphaar Badadin par milne waala hamesha hamare Uddhaarkarta ka uphaar hoga: Ek aysi duniya mein bhi jahan shaanti dur lagta hai, Uddhaarkarta ke shaanti ka uphaar hamare hridayon mein ji sakta hai hamare parishthitiyon ke bajae.

Agar hum Uddhaarkarta ke saath chalne ke nimantran ko apnaaenge, lambe samay ka dar hamesha ke liye chala jaaega. Hamara bhavishye surakshit ho gaya. Kyunki Uddhaarkarta ka janm do hazaar varsh pehle Bethlehem mein hua tha, hamein aasha hai—aur bahut zyaada hai.प्रदुषण का इतिहास (Pradushan ka itihass) प्रदुषण शब्द आज से नही, प्राचीन समय से चला आ रहा है|.

Contextual translation of "pedon ka mahatva" into Hindi. Human translations with examples: योग का महात्व, does not work, दान का mahatva, पेडों का महावत, नारी का mahatva. This post Will Provide you importance of Banyan tree in days of Paternally - Pitru Dosh ke Duran Pipal ke ped ka mahatva.

Astro uncle ke aasan Upay:). I had this poem(Kshudra ka Mahatva) in my grade 7 when I was about It has been my all time torosgazete.com I am 47 so I might have forgotten, but as far as I can remember these were the only 4 stanzas we had in ‘Janta ki boli’, our Hindi text at the time.().

Trees- Ped Podhon ka mehatva – Greenery Importance Hindi Paragraph. April 26, admingeek. Trees पेड़. Essay on ped ka mahatva in hindi. पेड़ों का महत्व शुरू से ही रहा है हम सभी को समझना चाहिए की पेड़ पौधे हमारे जीवन हैं पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं दरअसल वह खुद.

About this blog – Hindi Poetry Collection